Advies gevaarlijke stoffen (PGS 9, PGS 15, ADR)

Josephine Milieu Advies adviseert uw organisatie bij: 

  • De opslag van gevaarlijke stoffen in emballage (PGS 15); 
  • De opslag van cryogene gassen (PGS 9); 
  • Transport gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). 

PGS 15 

Josephine Milieu Advies adviseert u bij de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking. Onderzocht wordt of de ondergrenzen worden overschreden, en zo ja, welke eisen er gelden voor uw situatie. Per opslag wordt uitvoerig beschreven welke eisen er gelden en op welke wijze u aan deze eisen kunt voldoen. 

PGS 9 

Josephine Milieu Advies is vanuit de NVTG (brancheorganisatie voor de zorg) afgevaardigd in de commissie ter actualisatie van de PGS 9, de (nieuwe) richtlijn voor opslag van diverse cryogene gassen (zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas). Josephine Milieu Advies geeft trainingen op het gebied van PGS 9, op maat gemaakt voor de klant. Na afloop van de training bent u in staat de PGS 9 voor uw organisatie toe te passen, zodat u een goede onderbouwing heeft voor het plaatsen van tanks op uw eigen terrein of het terrein van uw klanten. Het bepalen van een goede locatie wordt vaak uitbesteed aan Josephine Milieu Advies. Wanneer uw situatie bijzonder is, kunnen brandlastberekeningen worden uitgevoerd, zodat u uw bestaande tank in veel gevallen niet hoeft te verplaatsen; daartoe werkt Josephine Milieu advies samen met AVIV te Enschede. Josephine Milieu Advies legt voor uw bedrijf ook contact met het bevoegd gezag om de problematiek door te spreken en tot een oplossing te komen. Het kan zijn dat maatwerk nodig is of maatregelen moeten worden genomen. U wordt daarbij grotendeels ontzorgd. 

ADR: transport van gevaarlijke stoffen over de weg 

Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoert, moet beschikken over minstens één veiligheidsadviseur ADR. Deze verplichting geldt ook als het bedrijf zich alleen bezig houdt met het verpakken, beladen, vullen of lossen. Er zijn gelukkig ook uitzonderingen. 

De veiligheidsadviseur ADR van Josephine Milieu Advies voert voor uw bedrijf ADR audits uit en geeft trainingen op maat voor uw organisatie. De bedrijfsprocessen worden beschreven en de daarbij behorende eisen uit het ADR worden opgezocht. De juiste werkwijze alsmede de tekortkomingen worden beschreven in een audit rapport. Indien gewenst wordt een protocol gevaarlijke stoffen geschreven, samen met u, met behulp van een standaard format dat op maat wordt gemaakt. De werkwijzen, verpakkingen en documenten komen per onderwerp aan de orde in de trainingen. 

Ook kunnen een of meerdere elearning modules worden gevolgd.

Indien uw organisatie een kliniek is die werkt onder het ZKN keurmerk, dient voldaan te worden aan de eisen van ZKN, zie : Audit gevaarlijke stoffen en Bewustwordingstraining gevaarlijke stoffen (ZKN)”.

Tevens adviseert Josephine Milieu Advies over de andere PGS normen die momenteel definitief of in concept aanwezig zijn. Bij vergunning verlening worden deze richtlijnen in de vergunning opgenomen (type C bedrijven). Bij het activiteitenbesluit wordt verwezen naar (delen) van deze richtlijnen (type A + B bedrijven). JMA draagt er toe bij dat deze voorschriften ook voor u acceptabel en uitvoerbaar worden geformuleerd door de overheid. Hierbij gaat JMA discussie niet uit de weg. 

JMA maakt uw opslag gevaarlijke stoffen voor u rond.