Milieuwetgeving

De milieuvervuilende activiteiten die binnen uw organisatie voorkomen zijn gebonden aan diverse wetten en regels, zowel Nederlands als Europees. In Nederland kunnen de voor uw organisatie van toepassing zijnde milieuregels ondermeer zijn neergelegd in de volgende stukken:
– Europese verordening
– Europese Richtlijn
– Vergunningen (Watervergunning, Omgevingsvergunning)
– Besluiten (Activiteitenbesluit milieubeheer)
– Wetten (Wet milieubeheer, Waterwet, Wabo etc)

Directe informatie kunt u vinden op:
www.infomil.nl
www.overheid.nl

JMA biedt u hulp bij:
– De vertaalslag van wetgeving naar de activiteiten binnen uw organisatie;
– Opstellen register van eisen (ISO 14001);
– Begeleiding van uw organisatie bij controles van vergunningen of voorschriften door de overheid;
– Compliance audits;
– Begeleiding bij de doorvoering van milieueisen binnen uw organisatie.