Ruimtelijke onderbouwing

Wilt u bouwen in strijd met het bestemmingsplan, dan verzorgt Josephine Milieu Advies voor u een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de procedure.

In de voorbereiding vindt overleg met het bevoegd gezag plaats over aanwezige stukken, contactpersoon, planning, onderzoeken.
Tijdens de voorbereiding van de stukken wordt contact gehouden met de specialisten van de gemeente voor tussentijdse informele goedkeuring van deelstukken. Op deze manier wordt voorkomen dat aan het eind van het traject er stukken missen of niet ontvankelijk worden verklaard. Zij werkt samen met specialisten op deelgebieden. In het project zullen nauwlettend de planning en de procedurestappen in de gaten worden gehouden.

Josephine Milieu Advies zal voor uw belangen opkomen en binnen de grenzen van de wetgeving voor u het hoogst mogelijk haalbare uit het project proberen te krijgen. JMA maakt uw bouwplan voor dat betreffende stukje rond.