Milieubarometer

JMA vult voor zorginstellingen de Milieubarometer in. JMA is deelnemer aan de werkgroep Monitoring van Milieu Platform Zorgsector (MPZ). In deze werkgroep worden de resultaten uit de milieubarometer, in de vorm van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) tussen de ziekenhuizen vergeleken.