Melding Activiteitenbesluit

Er gelden milieuregels wanneer uw activiteit een Wm-inrichting is. JMA kan voor u bepalen welke activiteiten tot 1 inrichting behoren en via de Activiteiten internet module voor u kijken of uw inrichting een type A, B of C inrichting is.  De wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht spreken niet over uw “bedrijf” maar over uw “inrichting”.  De wet milieubeheer geeft aan dat inrichtingen nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De inrichting mag vervuilen mits aan regels wordt voldaan.   Nederland kent 3 soorten inrichtingen: 

  • Type A: regels liggen vast in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. 
  • Type B: regels liggen vast in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, en er is een meldplicht 4 weken voordat de activiteiten in gebruik worden genomen.  
  • Type C: regels liggen vast in een milieuvergunning en er moet aan delen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling worden voldaan.  

De milieuregels veranderen voortdurend. Binnenkort wordt de Omgevingswet en het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) van kracht. JMA kan u helpen bij het uitzoeken welke milieuwetgeving voor u van toepassing is en welke procedure u moet bewandelen om uw activiteiten met de juiste toestemmingen uit te kunnen voeren. JMA vraagt voor u de benodigde omgevingsvergunning milieu aan of doet voor u een milieumelding. Daarbij vindt vooroverleg met het bevoegd gezag plaats. Mochten er onderzoeken nodig zijn om in te dienen, dan verzorgt JMA voor u het aanvragen van offertes voor deze onderzoeken. De offertes worden beoordeeld en na afronding van het onderzoek, wordt het opgeleverde concept rapport beoordeeld of dit voldoet aan de offerte en de wettelijke eisen. JMA slaat een brug tussen de uitgebreide wet- en beleidsteksten en uw activiteiten, installaties, gebouwen en voorzieningen.